Ulkoistettu myyntiprossesi

Ulkoista myyntiprosessisi – keskity itse tuottavaan työhön

Ulkoistettu myyntiprosessi tarkoittaa jatkuvaa yhteistyötä, jossa tiimimme toimii yrityksesi ulkoistettuna myyntiorganisaationa. Asiakkaalle prosessi näkyy yleensä yhtenä kontaktihenkilönä, mutta voimme hoitaa prosessia oman yrityksemme sisällä myös tiiminä.

Ulkoistetussa myyntiprosessissa on seuraavat osa-alueet:

  • asiakasyrityksen tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen
  • asiakkaan potentiaalisten asiakkaiden kartoitus sovittujen reunaehtojen mukaan ja/tai vanhojen asiakkaiden kontaktointi
  • teemme edellisten perusteella myyntipitchin, myyntikäsikirjoituksen, Unigue selling points- väittämät ja vastaväitteet
  • edelliset testataan asiakkaalla
  • myyjä opettelee aineiston
  • tehdään varsinaiset kontaktoinnit eli puhelut
  • hoidamme myyntitapaamiset, tarjoukset ja kaupan päättämisen

Ulkoistettu myyntiprosessi hinnoitellaan siten, että sovitaan kuukausitasolle tietty määrä kontaktointeja, joiden perustella toimeksiannon kokonaislaajuus määräytyy. Hinta koostuu myyjän työtunnin hinnasta ja toteutuneista kaupoista syntyneistä provisioista. Toimeksiannon alussa tehdään asiakaskartoitus, tutustutaan myös yritykseen ja tehdään myös myyntipitch, -käsikirjoitus ja muut tarvittavat myyntityökalut. Näistä veloitetaan työn laajuuden mukaan tuntihinnalla.

Ulkoistetusta myyntiprosessista tehdään sopimus aina vuodeksi kerrallaan. Yhteistyötä voi kokeilla matalalla kynnyksellä myyntitapaamisten buukkaus-palvelulla.

Palvelu sopii esim. 1-20 henkilöä työllistäville yrityksille, joiden palvelut on tuotteistettu ja jotka myyvät esim. tuotteen ja palvelun yhdistelmää tai fyysisiä tuotteita. Palveluilla/tuotteilla tulee olla selkeä hinta tai hinnoittelumalli. Palvelu ratkaisee erityisesti sellaisten yritysten ongelman, jossa yrityksen omistajalla tai omistajilla on tärkeä rooli palveluiden tuottamisessa ja vähän tai ei ollenkaan aikaa palveluiden myymiseen. Ulkoistamalla myyntiprosessin yrittäjä pääsee eroon jatkuvasta huolesta myynnin ja tarjousten tekemisestä ja saa kustannustehokkaan, pitkäjänteisen ja ammattimaisen ratkaisun omaan myyntiinsä. Emme hoida päällekkäin toimeksiantoja keskenään kilpailevilta yrityksistä.

Meillä on asiakkaita eri toimialoilta. Myymme asiakkaan puolesta esim. koulutuspaketteja, tuotteistettuja it-palveluita ja rakennusalan erikoistöitä kuten timanttiporausta. Palvelu ei sovellu yrityksille, joissa vaaditaan syvää asiaosaamista tai laajoja räätälöityjä tarjouksia. Aloitusvaiheessa palvelun tilannut asiakas on mukana myyntitapaamisissa, jolla varmistetaan prosessin toimivuus.

Asiakkuus siirtyy päämiehelle sen jälkeen, kun asiakas itse haluaa jatkaa tarjousten tekemistä ja myyntiprosessiin liittyvää tarjous/tilausprosessia. Asiakas vastaa kaupan syntymisen jälkeen kaikesta kommunikaatiosta syntyneen asiakkuuden kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Christoffer Lundström

puh. 050 0162423, christoffer@chl.fi

Ulkoistettu myyntiprosessi

Ota yhteyttä!