Utbildning & konsultering

Telefonsamtal

I dagens företagsmiljö är telefonen ett av de absolut viktigaste kommunikationsverktygen. Dock är det långt ifrån en självklarhet hur företagsrepresentanter ska bete sig i telefon för att ge ett så gott intryck som möjligt och för att förutsättningarna för önskvärt resultat ska vara så goda som möjligt.  Jag hjälper ert företag med detta och ser till att era försäljningsrepresentanter genomför professionella samtal. Nedan är exempel på områden jag konsulterar inom:

(Alla uppdrag anpassas efter kundens behov)

 • Tonläge

 • Ordhastighet

 • Bygga presentationer i telefonen och skapa överenskommelser

 • Lyssna för att kunna förstå kunden bättre

 • Hur planera samtalet och ladda inför utförandet

 • Hur man kommunicerar och blir förstådd på bästa vis

 • Hur man utför behovsförsäljning på bästa vis

Motivation

Motivation och drivkraft är  något som även en professionell försäljare är tvungen att jobba med konstant. Förmågan att hålla uppe humöret trots invändningar och negativa svar är något man kan lära sig och utveckla. Jag hjälper ert företags försäljare att utveckla det tankesätt som behövs för att gång på gång bemöta kunden med rätt attityd och ett leende på läpparna.  Nedan är exempel på föreläsningsämnen:

(Alla uppdrag anpassas efter kundens behov)

 • Vikten av mental förberedelse

 • Hur motivera säljpersonal?

 • Förutsättningar för drivkraft och kreativitet

 • Vikten av rätt attityd vid försäljningsarbete

 • Öka effektiviteten och handlingskraften hos försäljarna

Kontakt till kontrakt

En gemensam nämnare bland de flesta företag är behovet av fler kunder. En annan nämnare många företag har gemensamt är okunskapen runt kundanskaffningsprocessen och hur man smidigt går från kontakt till kontrakt. Jag hjälper gärna ert företag att effektivera processerna runt kundanskaffning. Nedan följer exempel på ämnen jag föreläser och coachar om:

(Alla uppdrag anpassas efter kundens behov)

 • Prospektering

 • Gå från kontakt till kontrakt

 • Hur identifiera potentiell kund?

 • Handlingsplan; vad är målet? Hur når man dit?

 • Identifiera din målgrupp

 • Välja vilka kunder man sätter ner energi på

Gillar du vad du ser? I så fall:

Ta kontakt