Outsourca din försäljningsprocess

Outsourca din försäljningsprocess- fokusera på eget produktivt arbete

 

En outsourcad försäljningsprocess innebär kontinuerligt samarbete där vårt team fungerar som en outsourcad försäljningsorganisation för ditt företag. För kunden ses processen vanligtvis som en enda kontakt, men vi kan också hantera processen inom vårt eget företag som ett team.

 

Den outsourcade försäljningsprocessen har följande komponenter:

  • Lära känna kundföretagets produkter och tjänster
  • Kartläggning av potentiella kunder hos kunden enligt överenskomna villkor och/eller kontakta gamla kunder
  • Baserat på ovanstående gör vi en försäljningspitch, försäljningsskript, Unique selling points- och invändningar.
  • De först nämnda testas på kunden.
  • Försäljaren lär sig materialet
  • Vi börjar kontaktandet alltså telefonsamtal
  • Vi hanterar försäljningsmöten, ger offerter och avslutar affärer.

 

Den outsourcade försäljningsprocessen prissätts genom att man avtalar om ett visst antal kontakter som skall hanteras varje månad för att kunna bestämma den totala omfattningen av uppdraget. Priset består av försäljarens timarbete och provisioner som kommer av gjorda affärer. I början av uppdraget genomförs en kundundersökning, vi bekantar oss också med företaget och vi skapar även en försäljningspitch, försäljningsmanus och andra behövande försäljningsverktyg. För dessa debiteras timdebitering beroende på arbetets omfattning.

 

För den outsourcade försäljningsprocessen görs ett års kontrakt varje år. Samarbetet kan testas med ett lågtröskel paket i tjänsten försäljningsmöten bokningar.

 

Tjänsten är lämplig för företag med 1-20 personer vars tjänster har kommersialiserats och som säljer tex. En kombination av produkt och service eller fysiska produkter. Tjänsterna/produkterna måste ha en tydlig pris eller prissättningsmodell. Tjänsten löser problem särskilt för företag där företagets ägare eller tjänsteleverantörer spelar en viktig roll för att kunna leverera tjänsterna men har liten eller ingen tid över för att sälja sina tjänster. Genom att outsourca försäljningsprocessen blir företagaren av med den ständiga oron för att sälja och bjuda ut erbjudanden och får samtidigt en kostnadseffektiv, långsiktig, professionell lösning för sin försäljning. Vi tar inte emot uppdrag från konkurrerande företag.

 

Vi har kunder ifrån olika branscher. Vi säljer till exempel utbildningspaket, kommersialiserade IT tjänster och konstruktionsspecialiteter som diamantborrning. Tjänsten är inte lämplig för företag som kräver djup kompetens eller omfattande anpassade erbjudanden. Under uppstartfasen deltar kunden som beställde tjänsten i säljmöten för att säkerhetsställa att processen fungerar bra.

 

Kunden överförs till uppdragsgivaren efter att kunden själv önskar fortsätta med budprocessen och erbjudandet som är förknippad med försäljningsprocessen. Kunden ansvarar för all kommunikation med kunden efter att affären har blivit gjord.

 

Kontakta oss för mera information:

 

Christoffer Lundström

Tel. 0500162423  christoffer@chl.fi

Outsourca din försäljningprocess

Ta kontakt!