Bokningstjänst för försäljningsmöten

Bokningstjänst för försäljningsmöten

Företag som säljer antingen tjänster eller produkter till andra företag, behöver oftast försäljningsmöten. Många företag vet dessutom om att det finns många potentiella kunder där ute, men dom har inte själva tid att kartlägga kunderna och sköta kontaktandet kontinuerligt.

Bokningtjänst av försäljningsmöten är ämnade för företag, som söker efter nya kunder, vill kontakta gamla kunder eller för dom som söker efter tillväxt på den befintliga marknaden eller på nya marknader. Tjänsten fungerar åt företag, vars tjänsten är kommersialiserad eller som säljer en kombination av produkter och tjänster eller fysiska produkter. Vi hjälper inte företag där det kan finnas konkurrens med andra uppdragsgivare.

Genom att använda vår bokningstjänst får företaget ett långsiktigt och professionellt försäljningskoncept, vilket resulterar i säljmöten och framförallt befrielsen från att själva utföra kontaktarbetet. Enligt vår erfarenhet sköter vi på några dagar vad kundföretaget  och dess anställda gör på en månad, när de gör försäljningsarbetet på sidan om sina vanliga arbetsuppgifter.För kunden är detta ett kostnadseffektivt sätt att skapa försäljning och samtidigt en lättnad för att man inte behöver oroa sig om försäljningen mera. Tjänsten prissätts med en förmånlig timpeng + provision på skapade affärer.

 Hur jobbar vi?

Vi ringer åt kunden i uppdragsgivaren/kundens namn

-Vi använder oss av kundens epost adress tex. sales@företagetsnamn.fi

-Vid behov kan kontaktinformation för vår säljare finnas på kundföretagets hemsida

-Vi gör kundkartläggning baserat på de villkor som ges till kunden.

-Lära känna kundföretaget och produkterna som skall säljas.

-Baserat på ovanstående gör vi en försäljningspitch, ett försäljning skript, Unique selling points- och eventuella invändningar.

-De förstnämnda testas av kunden.

-Säljaren lär sig materialet och produkten.

-Skapa kundlistor

-Vidarebefordrar schemalagda försäljningsmöten till kunden + information om frågor som tagits upp i försäljningssamtalet.

Priser och valmöjligheter

Testpaket med lågtröskel:

  • 35 €/H kundkartläggning ( om kunden har en färdig kontaktlista behövs inte detta). Åtminstone 200 kontakter behövs. För kundkartläggningen krävs 12-18 h.
  • 35 €/ H försäljningspitch och försäljning skript (om kunden har färdiga modeller, går detta snabbt). Arbetsmängd 2-8 h.
  • 14,90 €/ + provision på gjorda affärer. Minimibeställning är 50 timmar ring tid + provision, vi rekommenderar 80 timmar för bästa resultat.

Ungefär 10 % av kontakterna resulterar i försäljningsmöten, av 200 kontakter blir det ungefär 20 st möten. På priserna tillkommer 24 % moms

Fortlöpande kontrakt

 

  • Ett fortlöpande kontrakt baseras på erfarenheterna av testpaketet och den önskade volymen.

Läs mera, ifall du önskar outsourca hela din försäljning till oss.

Kontakta oss för mera information:

 

Christoffer Lundström

Tel. 0500162423, christoffer@chl.fi

      I behov av representation?

      Ta kontakt!