Koulutus & Konsultointi

Puhelinsoitto

Tämän päivän liiketoimintaympäristössä puhelin on yksi kaikista tärkeimmistä kommunikaatiovälineistä. Kuitenkin se kuinka yritysedustajien tulee käyttäytyä puhelimessa antaakseen parhaan mahdollisen vaikutelman sekä luodakseen parhaat mahdolliset edellytykset toivottaville tuloksille on kaukana itsestäänselvyydestä. Autan yritystänne tämän kanssa ja varmistan että myyntiedustajanne vievät läpi ammattimaisia puheluita. Alla löytyy esimerkkejä alueista joissa konsultoin:

(Kaikki toimeksiannot sovelletaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan)

 • Äänensävy

 • Puhenopeus

 • Esitelmien rakentaminen puhelimessa ja yhteisymmärryksen luominen

 • Kuunteleminen jotta voit ymmärtää asiakasta paremmin

 • Kuinka suunnitella puhelu ja latautua suoritusta varten

 • Kuinka kommunikoidaan ja tullaan ymmärretyksi parhaalla mahdollisella tavalla

 • Kuinka tehdään tarpeisiin suunnattua myyntiä parhaalla mahdollisella tavalla

Motivaatio

Motivaatio ja draivi ovat asioita joiden kanssa myös ammattimaiset myyjät joutuvat tekemään töitä jatkuvasti. Kyky pitää mieli pirteänä vaikka tulee vastaväitteitä ja negatiivisia vastauksia on jotain jota voi oppia ja kehittää. Autan yrityksenne myyjiä kehittämään tätä ajattelutapaa joka on tarpeen jotta kerta toisensa jälkeen voi kohdata asiakkaan oikealla asenteella ja hymy huulilla. Alla löytyy esimerkkejä luentoaiheista:

(Kaikki toimeksiannot sovelletaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan)

 • Mentaalisen valmistautumisen tärkeys

 • Kuinka motivoida myyntihenkilökuntaa?

 • Draivin ja luovuuden edellytykset

 • Oikean asenteen tärkeys myyntityöskentelyssä

 • Myyjien tehokkuuden ja päättäväisyyden lisääminen

Yhteydenotosta sopimukseen

Yksi yhteinen nimittäjä useimmille yrityksille on tarve saada uusia asiakkaita. Toinen nimittäjä joka on yhteinen monille yrityksille on osaamattomuus asiakashankintaprosessissa ja kuinka sujuvasti edetään yhteydenotosta sopimukseen. Autan mielelläni yritystänne asiakashankinnan prosessien tehostamisessa. Alla löytyy esimerkkejä aiheista joista luennoin ja joissa valmennan: 

(Kaikki toimeksiannot sovelletaan asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan)

 • Prospektointi

 • Mennä yhteydenotosta sopimukseen

 • Kuinka tunnistaa potentiaalinen asiakas?

 • Toimintasuunnitelma; mikä on tavoite? Kuinka sinne päästään?

 • Tunnista kohderyhmäsi online ja offline

 • Valita mihin asiakkaisiin panostaa energiaa

Kiinnostaako? Siinä tapauksessa:

Ota yhteyttä!